Παρθένος – Γκύσταβ Άντολφ Μόσα

Παρθένος – Γκύσταβ Άντολφ Μόσα

Η Παρθένος του Γκύσταβ Άντολφ Μόσα είναι μια συγκλονιστική ζωγραφιά που διαπνέεται από μυστικισμό και θρησκευτική φόρτιση. Ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποδόσει με μοναδικό τρόπο το θαυμαστό αίσθημα της πνευματικής ευλάβειας.